Skip to main content

Istmoragija značenje

Šta znači Istmoragija

Na latinici: Definicija i značenje reči Istmoragija (od grčke reči: isthmos vrat, regnymi prskam, pucam)medicina: krvarenje vratnih sudova.

Reč Istmoragija napisana unazad: ajigaromtsi

Istmoragija se sastoji od 11 slova.

Šta je Istmoragija

На Ћирилици: (грч. истхмос врат, регнyми прскам, пуцам) мед. крварење вратних судова.

Slično: 
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i