Skip to main content

Istmoragija značenje

šta znači Istmoragija

Na latinici: Definicija i značenje reči Istmoragija (od grčke reči: isthmos vrat, regnymi prskam, pucam)medicina: krvarenje vratnih sudova.

Reč Istmoragija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. истхмос врат, регнyми прскам, пуцам) мед. крварење вратних судова.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i