Skip to main content

Istorijski značenje

šta znači Istorijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Istorijski (od grčke reči: historikos) koji se tiče povesti, povesni; koji se pamti, čuven; koji je stvarno bio, tačan

Reč Istorijski sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. хисторикос) који се тиче повести, повесни; који се памти, чувен; који је стварно био, тачан


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
  • 2022-10-05 13:28:35

    Dušanka

    Glupavo je

Sve reči na slovo i