Skip to main content

Istorijski značenje

šta znači Istorijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Istorijski (od grčke reči: historikos) koji se tiče povesti, povesni; koji se pamti, čuven; koji je stvarno bio, tačan

Reč Istorijski sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. хисторикос) који се тиче повести, повесни; који се памти, чувен; који је стварно био, тачан


Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i