Skip to main content

Istoriograf značenje

šta znači Istoriograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Istoriograf (od grčke reči: historia, grapho pišem) pisac istorije, povesničar.

Reč Istoriograf sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. хисториа, грапхо пишем) писац историје, повесничар.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i