Skip to main content

Istoriografija značenje

šta znači Istoriografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Istoriografija (od grčke reči: historia, grapho pišem) pisanje istorije.

Reč Istoriografija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. хисториа, грапхо пишем) писање историје.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i