Skip to main content

Istorizam značenje

Šta znači Istorizam


Istorizam

latinica:

Definicija i značenje reči Istorizam (od grčke reči: historia) fil. sklonost da se duhovne i kulturne tvorevine (pravo, moralnost, religija i dr.) posmatraju kao proizvod istorijskog razvitka, ili da se procenjuju kao istorijski uslovljene i promenljive.

Reč Istorizam napisana unazad: mazirotsi

Istorizam se sastoji od 9 slova.

sta je Istorizam

Slično:
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa ...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-ri...
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i d...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Istoriografija pisanje istorije....
Istoriograf pisac istorije, povesničar....
Sve reči na slovo i