Skip to main content

Istorizam značenje

šta znači Istorizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Istorizam (od grčke reči: historia) fil. sklonost da se duhovne i kulturne tvorevine (pravo, moralnost, religija i dr.) posmatraju kao proizvod istorijskog razvitka, ili da se procenjuju kao istorijski uslovljene i promenljive.

Reč Istorizam sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. хисториа) фил. склоност да се духовне и културне творевине (право, моралност, религија и др.) посматрају као производ историјског развитка, или да се процењују као историјски условљене и променљиве.


Istraga Istraga je rieč koja označava postupke koji za cilj imaju ustanoviti č...
Istražiti Istraga je glagol koji znači proveriti, ispitati. Sprovesti istragu....
Istopi pl. arh. obično reljefi-ma ukrašena polja između triglifa na dorskom...
Istoričar pisac istorije, proučavalac istorije, povesničar ;histo-rik....
Istoricizam l. sociološko i filozofsko učenje koje posmatra ljude i događaje ne...
Istoriomatija izučavanje istorije....
Sve reči na slovo i