Skip to main content

Izohronizam značenje

šta znači Izohronizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Izohronizam (od grčke reči: isos, chronos) istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naročito: jednako trajanje oscilacije, treptaja klatna na jednom istom mestu Zemlje.

Reč Izohronizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. исос, цхронос) истовреме-ност, једнаковременост, подједнака дужина трајања; нарочито: једнако трајање осцилације, трептаја клатна на једном истом месту Земље.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i