Skip to main content

Izohrona značenje

šta znači Izohrona

Na latinici: Definicija i značenje reči Izohrona (od grčke reči: isos, chronos) linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava, npr. linija koja spaja sva mesta na kojima se javlja istovremeno zemljotres; linija koja spaja tačke u koje se iz jedne tačke može za isto vreme stići;isto znači i tautohrona.

Reč Izohrona sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. исос, цхронос) линија која спаја места на којима се истовремено јавља нека појава, нпр. линија која спаја сва места на којима се јавља истовремено земљотрес; линија која спаја тачке у које се из једне тачке може за исто време стићи; уп. таутохрона.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i