Skip to main content

Izohromatičan značenje

šta znači Izohromatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Izohromatičan (od grčke reči: isos, chroma boja) koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotografija koja na slici pokazuje boje predmeta onakve kakve su i u prirodi; izohromatični firnajs firnajs koji se upotrebljava za premazivanje slika raćenih masnim bojama.

Reč Izohromatičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. исос, цхрома боја) који је једнаке боје, истобојан; изохроматична фотографија фотографија која на слици показује боје предмета онакве какве су и у природи; изохроматични фирнајс фирнајс који се употребљава за премазивање слика раћених масним бојама.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i