Skip to main content

Izolacija značenje

šta znači Izolacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Izolacija (od latinske reči: isolatio) izdvajanje, odvajanje; izdvojenost, odvojenost; usamljivanje, uklanjanje;fizika: obezbeđenje od prelaženja ili provođenja elektriciteta, toplote;medicina: izdvajanje onih koji boluju od zarazne bolesti kako se bolest ne bi raznosila; izdvajanje umobolnih; izoli-ranje.

Reč Izolacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. исолатио) издвајање, одвајање; издвојеност, одвојеност; усамљивање, уклањање; физ. обезбеђење од прелажења или провођења електрицитета, топлоте; мед. издвајање оних који болују од заразне болести како се болест не би разносила; издвајање умоболних; изоли-рање.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i