Skip to main content

Izoliran značenje

šta znači Izoliran

Na latinici: Definicija i značenje reči Izoliran (ital. isolato) slobodan, sam, usamljen; odvojen, izdvojen, zaseban; koji živi sam za sebe, povučen od sveta;fizika: koji je napravljen neprovodljivim, neprovod-nikom; izolovan.

Reč Izoliran sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. исолато) слободан, сам, усамљен; одвојен, издвојен, засебан; који »сиви сам за себе, повучен од света; физ. који је направљен непроводљивим, непровод-ником; изолован.


Izohronizam istovreme-nost, jednakovremenost, podjednaka dužina trajanja; naroč...
Izohrona linija koja spaja mesta na kojima se istovremeno javlja neka pojava...
Izohron istovre-men, koji traje podjednako dugo; izohroni-čan, sinhronistič...
Izohromatičan koji je jednake boje, istobojan; izohromatična fotografija fotograf...
Izohore crte koje na dijagramima prikazuju promenu pritiska i temperature p...
Izohipsa crta koja na geografskim kartama spaja mesta na Zemljinoj površini ...
Sve reči na slovo i