Skip to main content

Judaizam

Šta znači Judaizam


Judaizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Judaizam (latinski Judas) judejska ili jevrejska vera, jevrejske shvatanje, jevrejski način rada i dr., jevrejstvo.

Reč Judaizam napisana unazad: maziaduj

Judaizam se sastoji od 8 slova.

sta je Judaizam

Slično:
Šta znači Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Šta znači Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen...
Šta znači Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud,...
Šta znači Judicijalan sudski; sudijski. ...
Šta znači Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Šta znači Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....