Skip to main content

Judaizam značenje

šta znači Judaizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Judaizam (latinski Judas) judejska ili jevrejska vera, jevrejske shvatanje, jevrejski način rada i dr., jevrejstvo.

Reč Judaizam sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. Јудас) јудејска или јеврејска вера, јеврејске схватање, јеврејски начин рада и др., јеврејство.


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j