Skip to main content

Judicijalan

Šta znači Judicijalan


Judicijalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Judicijalan (latinski judex sudija, judicalis) sudski; sudijski.

Reč Judicijalan napisana unazad: nalajiciduj

Judicijalan se sastoji od 11 slova.

sta je Judicijalan

Slično:
Šta znači Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Šta znači Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen...
Šta znači Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud,...
Šta znači Judicijalan sudski; sudijski. ...
Šta znači Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Šta znači Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....