Skip to main content

Judicijalan značenje

šta znači Judicijalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Judicijalan (latinski judex sudija, judicalis) sudski; sudijski.

Reč Judicijalan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. јудеx судија, јудицалис) судски; судијски.


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j