Skip to main content

Judicijum

Šta znači Judicijum


Judicijum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Judicijum (latinski judicium) sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenje, shvatanje; pravna radnja, pravni postupak; sudnica; moć rasuđivanja, oštroumlje.

Reč Judicijum napisana unazad: mujiciduj

Judicijum se sastoji od 9 slova.

sta je Judicijum

Slično:
Šta znači Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Šta znači Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen...
Šta znači Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud,...
Šta znači Judicijalan sudski; sudijski. ...
Šta znači Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Šta znači Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....