Skip to main content

Judikacija

Šta znači Judikacija


Judikacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Judikacija (latinski judicatio) suđenje, presuđivanje, donošenje presude

Reč Judikacija napisana unazad: ajicakiduj

Judikacija se sastoji od 10 slova.

sta je Judikacija

Slično:
Šta znači Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Šta znači Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen...
Šta znači Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud,...
Šta znači Judicijalan sudski; sudijski. ...
Šta znači Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Šta znači Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....