Skip to main content

Judikacija značenje

šta znači Judikacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Judikacija (latinski judicatio) suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude

Reč Judikacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. јудицатио) суђење, пресуђи-вање, доношење пресуде


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j