Skip to main content

Judiciozan značenje

šta znači Judiciozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Judiciozan (od latinske reči: judiciosus) sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouman, mudar.

Reč Judiciozan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. јудициосус) способан да расуђује, разборит, разуман, разложан, смишљен, оштроуман, мудар.


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j