Skip to main content

Judikatura značenje

šta znači Judikatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Judikatura (latinski judicare suditi) organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe.

Reč Judikatura sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. јудицаре судити) организације и рад судских органа, правосуђе.


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j