Skip to main content

Judikatoran značenje

Šta znači Judikatoran


Judikatoran

latinica:

Definicija i značenje reči Judikatoran (od latinske reči: judicatorius) pravo: sudski, sudijski, koji spada u nadležnost suda (ili: sudije).

Reč Judikatoran napisana unazad: narotakiduj

Judikatoran se sastoji od 11 slova.

sta je Judikatoran

Slično:
Šta znači Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Šta znači Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen...
Šta znači Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud,...
Šta znači Judicijalan sudski; sudijski. ...
Šta znači Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Šta znači Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....