Skip to main content

Judikatoran značenje

šta znači Judikatoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Judikatoran (od latinske reči: judicatorius)pravo: sudski, sudijski, koji spada u nadležnost suda (ili: sudije).

Reč Judikatoran sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. јудицаториус) прав. судски, судијски, који спада у надлежност суда (или: судије).


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j