Skip to main content

Judikatum značenje

šta znači Judikatum

Na latinici: Definicija i značenje reči Judikatum (latinski judicatum) presuda, sudska odluka, sudsko rešenje; res judikata (latinski res judicata) pravio važeća odluka, stvar pravio završena, sudska odluka koja stupa na snagu.

Reč Judikatum sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јудицатум) пресуда, судска одлука, судско решење; рес јудиката (лат. рес јудицата) правио важећа одлука, ствар правио завршена, судска одлука која ступа на снагу.


Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j