Skip to main content

Judikatum značenje

šta znači Judikatum

Na latinici: Definicija i značenje reči Judikatum (latinski judicatum) presuda, sudska odluka, sudsko rešenje; res judikata (latinski res judicata) pravio važeća odluka, stvar pravio završena, sudska odluka koja stupa na snagu.

Reč Judikatum napisana unazad: judikatum i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јудицатум) пресуда, судска одлука, судско решење; рес јудиката (лат. рес јудицата) правио важећа одлука, ствар правио завршена, судска одлука која ступа на снагу.

Slično: 
Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen, oštrouma...
Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud, mišljenj...
Judicijalan sudski; sudijski. ...
Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....
Sve reči na slovo j