Skip to main content

Judikatum značenje

Šta znači Judikatum


Judikatum

latinica:

Definicija i značenje reči Judikatum (latinski judicatum) presuda, sudska odluka, sudsko rešenje; res judikata (latinski res judicata) pravio važeća odluka, stvar pravio završena, sudska odluka koja stupa na snagu.

Reč Judikatum napisana unazad: mutakiduj

Judikatum se sastoji od 9 slova.

sta je Judikatum

Slično:
Šta znači Judofil onaj koji voli Jevreje, prijatelj Jevreja....
Šta znači Judiciozan sposoban da rasuđuje, razborit, razuman, razložan, smišljen...
Šta znači Judicijum sudstvo, pravosuđe; sudska istraga, suđenje, parnica; sud,...
Šta znači Judicijalan sudski; sudijski. ...
Šta znači Judikacija suđenje, presuđi-vanje, donošenje presude...
Šta znači Judikatura organizacije i rad sudskih organa, pravosuđe....