Skip to main content

Juga značenje

šta znači Juga

Na latinici: Definicija i značenje reči Juga (sskr. yuga) u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odgovaraju zlatnom, srebrnom, gvozdenom i bakarnom dobu klasičnih naroda.

Reč Juga sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (сскр. yуга) у санскрту: доба или период света, којих има четири, а одговарају златном, сребрном, гвозденом и бакарном добу класичних народа.


Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalačk...
Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od koje se iz...
Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara našem naz...
Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koji se tiče ...
Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odgovaraju zl...
Sve reči na slovo j