Skip to main content

Jugovinil značenje

šta znači Jugovinil

Na latinici: Definicija i značenje reči Jugovinil (skr. jugoslovenski polivinil-hlorid) hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od koje se izrađuje veštačke platno, veštačka koža, izolacioni materijal i dr.

Reč Jugovinil sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (скр. југословенски поливинил-хлорид) хем. синтетичка пластичне маса, полимер винилхлорида, од које се израђује вештачке платно, вештачка кожа, изолациони материјал и др.


Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalačk...
Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od koje se iz...
Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara našem naz...
Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koji se tiče ...
Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odgovaraju zl...
Sve reči na slovo j