Skip to main content

Juger

Šta znači Juger


Juger značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juger (latinski jugerum) jedinica mere zemljišnog poseda u starom Rimu (3200 t2 ), odgovara našem nazivu jutro, ral, lanac islično:; takođe označava i njivu, oranicu.

Reč Juger napisana unazad: reguj

Juger se sastoji od 5 slova.

sta je Juger

Slično:
Šta znači Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana...
Šta znači Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od ...
Šta znači Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara ...
Šta znači Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koj...
Šta znači Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odg...