Skip to main content

Juger značenje

šta znači Juger

Na latinici: Definicija i značenje reči Juger (latinski jugerum) jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu (3200 t2 ), odgovara našem nazivu jutro, ral, lanac islično:; takođe označava i njivu, oranicu.

Reč Juger sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. југерум) јединица мере земљиш-ног поседа у старом Риму (3200 т2 ), одговара нашем називу јутро, рал, ланац и сл.; такође означава и њиву, ораницу.


Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalačk...
Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od koje se iz...
Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara našem naz...
Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koji se tiče ...
Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odgovaraju zl...
Sve reči na slovo j