Skip to main content

Jugularan značenje

Šta znači Jugularan


Jugularan

latinica:

Definicija i značenje reči Jugularan (od latinske reči: jugularis) anatomija: vratni, grkljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalački; jugularna vena vratna ili kotalačka vena.

Reč Jugularan napisana unazad: naraluguj

Jugularan se sastoji od 9 slova.

sta je Jugularan

Slično:
Šta znači Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana...
Šta znači Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od ...
Šta znači Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara ...
Šta znači Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koj...
Šta znači Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odg...