Skip to main content

Jugularan značenje

šta znači Jugularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Jugularan (od latinske reči: jugularis)anatomija: vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalački; jugularna vena vratna ili ko-talačka vena.

Reč Jugularan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. југуларис) анат. вратни, гр-кљански, који се тиче врата или гркљана, коталачки; југуларна вена вратна или ко-талачка вена.


Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalačk...
Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od koje se iz...
Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara našem naz...
Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koji se tiče ...
Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odgovaraju zl...
Sve reči na slovo j