Skip to main content

Jugalan značenje

šta znači Jugalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Jugalan (latinski jugum jaram, jugalis) spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koji se tiče jarma; sličan jarmu; jugalna kost (latinski os jugale)anatomija: jagodnjača, jagodična kost.

Reč Jugalan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. југум јарам, југалис) спојен, здружен, удружен; брачни, свадбени; јар-мени, који се тиче јарма; сличан јарму; југална кост (лат. ос југале) анат. јагодњача, јагодична кост.


Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana, kotalačk...
Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od koje se iz...
Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara našem naz...
Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koji se tiče ...
Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odgovaraju zl...
Sve reči na slovo j