Skip to main content

Jugalan

Šta znači Jugalan


Jugalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jugalan (latinski jugum jaram, jugalis) spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jarmeni, koji se tiče jarma; sličan jarmu; jugalna kost (latinski os jugale) anatomija: jagodnjača, jagodična kost.

Reč Jugalan napisana unazad: nalaguj

Jugalan se sastoji od 7 slova.

sta je Jugalan

Slično:
Šta znači Jugularan anat. vratni, gr-kljanski, koji se tiče vrata ili grkljana...
Šta znači Jugovinil hem. sintetička plastične masa, polimer vinilhlorida, od ...
Šta znači Juger jedinica mere zemljiš-nog poseda u starom Rimu , odgovara ...
Šta znači Jugalan spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jar-meni, koj...
Šta znači Juga u sanskrtu: doba ili period sveta, kojih ima četiri, a odg...