Skip to main content

Jus agracijandi

Šta znači Jus agracijandi


Jus agracijandi značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus agracijandi (od latinske reči: jus aggratiandi) pravo: pravo pomilovanje.

Reč Jus agracijandi napisana unazad: idnajicarga suj

Jus agracijandi se sastoji od 15 slova.

sta je Jus agracijandi

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...