Skip to main content

Jus agracijandi značenje

šta znači Jus agracijandi

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus agracijandi (od latinske reči: jus aggratiandi)pravo: pravo pomilovanje.

Reč Jus agracijandi sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. јус аггратианди) прав. право помиловање.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j