Skip to main content

Jusu

Šta znači Jusu


Jusu značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jusu (latinski jussu) po zapovesti, po naredbi.

Reč Jusu napisana unazad: usuj

Jusu se sastoji od 4 slova.

sta je Jusu

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...