Skip to main content

Justic-mord

Šta znači Justic-mord


Justic-mord značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justic-mord (latinski justitia pravda, od nemačke reči: Mord ubistvo, zločin) pravosudno ubistvo, to jest izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedovoljne savesnosti i nehata sudija u ispitivanju i utvrđivanju krivičnog dela.

Reč Justic-mord napisana unazad: drom-citsuj

Justic-mord se sastoji od 11 slova.

sta je Justic-mord

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...