Skip to main content

Jus pirka sakra

Šta znači Jus pirka sakra


Jus pirka sakra značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus pirka sakra (latinski jus circa sacra) crkveno pravo države (za razliku od jus in sakra).

Reč Jus pirka sakra napisana unazad: arkas akrip suj

Jus pirka sakra se sastoji od 15 slova.

sta je Jus pirka sakra

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...