Skip to main content

Justus

Šta znači Justus


Justus značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justus (latinski justus) pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Italije (latinski justum pesage reges Italiae) lozinka italijanskih karbonara:Pravo je ubijati kraljeve Italije.

Reč Justus napisana unazad: sutsuj

Justus se sastoji od 6 slova.

sta je Justus

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...