Skip to main content

Justorijum

Šta znači Justorijum


Justorijum značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justorijum (od latinske reči: justorium) tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispravne izrade visine izlivenih štamparskih slova.

Reč Justorijum napisana unazad: mujirotsuj

Justorijum se sastoji od 10 slova.

sta je Justorijum

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...