Skip to main content

Jus divinum značenje

Šta znači Jus divinum


Jus divinum

latinica:

Definicija i značenje reči Jus divinum (latinski jus divinum) božansko pravo.

Reč Jus divinum napisana unazad: munivid suj

Jus divinum se sastoji od 11 slova.

sta je Jus divinum

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...