Skip to main content

Jus komune značenje

Šta znači Jus komune


Jus komune

latinica:

Definicija i značenje reči Jus komune (latinski jus commune) opste pravo.

Reč Jus komune napisana unazad: enumok suj

Jus komune se sastoji od 10 slova.

sta je Jus komune

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...