Skip to main content

Jus komune značenje

šta znači Jus komune

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus komune (latinski jus commune) opste pravo.

Reč Jus komune sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. јус цоммуне) опсте право.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j