Skip to main content

Jus konubii

Šta znači Jus konubii


Jus konubii značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus konubii (latinski jus cormubii) u rimskom pravu: sposobnost rimskog građanina da sklopi zakoniti brakustika:

Reč Jus konubii napisana unazad: iibunok suj

Jus konubii se sastoji od 11 slova.

sta je Jus konubii

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...