Skip to main content

Jus konubii značenje

šta znači Jus konubii

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus konubii (latinski jus cormubii) u rimskom pravu: sposobnost rimskog građanina da sklopi zakoniti brak.

Reč Jus konubii sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. јус цормубии) у римском праву: способност римског грађанина да склопи законити брак.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j