Skip to main content

Jus kriminale

Šta znači Jus kriminale


Jus kriminale značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus kriminale (latinski jus criminale) krivično pravo, kazneno pravo.

Reč Jus kriminale napisana unazad: elanimirk suj

Jus kriminale se sastoji od 13 slova.

sta je Jus kriminale

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...