Skip to main content

Jus kriminale značenje

šta znači Jus kriminale

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus kriminale (latinski jus criminale) krivično pravo, kazneno pravo.

Reč Jus kriminale sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. јус цриминале) кривично право, казнено право.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j