Skip to main content

Jus prime noktis značenje

šta znači Jus prime noktis

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus prime noktis (latinski jus primae noctis) pravo na prvu noć koje, po verovanju mnogih naroda, pripada bogovima ili demoni-ma, te je, kao opasno po mladoženju, obično ustupano nekom strancu; u srednjem veku: tobožnje pravo feudnog gospodara da, kad njegov sluga ili kmet sklopi brak, provede prvu noć sa njegovom nevestom i da joj oduzme nevinost (ono se osnivalo samo na pravu gospodara da odobri ili ne ženidbu svoga potčinjenog).

Reč Jus prime noktis sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. јус примае ноцтис) право на прву ноћ које, по веровању многих народа, припада боговима или демони-ма, те је, као опасно по младожењу, обично уступано неком странцу; у средњем веку: тобожње право феудног господара да, кад његов слуга или кмет склопи брак, проведе прву ноћ са његовом невестом и да јој одузме невиност (оно се оснивало само на праву господара да одобри или не женидбу свога потчињеног).


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j