Skip to main content

Jus prime noktis značenje

Šta znači Jus prime noktis


Jus prime noktis

latinica:

Definicija i značenje reči Jus prime noktis (latinski jus primae noctis) pravo na prvu noć koje, po verovanju mnogih naroda, pripada bogovima ili demonima, te je, kao opasno po mladoženju, obično ustupano nekom strancu; u srednjem veku: tobožnje pravo feudnog gospodara da, kad njegov sluga ili kmet sklopi brak, provede prvu noć sa njegovom nevestom i da joj oduzme nevinost (ono se osnivalo samo na pravu gospodara da odobri ili ne ženidbu svoga potčinjenog).

Reč Jus prime noktis napisana unazad: sitkon emirp suj

Jus prime noktis se sastoji od 16 slova.

sta je Jus prime noktis

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...