Skip to main content

Jus protekdionis

Šta znači Jus protekdionis


Jus protekdionis značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus protekdionis (od latinske reči: jus protectionis) pravo zaštite.

Reč Jus protekdionis napisana unazad: sinoidketorp suj

Jus protekdionis se sastoji od 16 slova.

sta je Jus protekdionis

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...