Skip to main content

Jus reformandi značenje

šta znači Jus reformandi

Na latinici: Definicija i značenje reči Jus reformandi (latinski jus reformandi) nekadašnje pravo vladaoca da odlučuje da li će neka veroispovest biti dopuštena ili neće.

Reč Jus reformandi sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. јус реформанди) некадашње право владаоца да одлучује да ли ће нека вероисповест бити допуштена или неће.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j