Skip to main content

Jus reformandi

Šta znači Jus reformandi


Jus reformandi značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jus reformandi (latinski jus reformandi) nekadašnje pravo vladaoca da odlučuje da li će neka veroispovest biti dopuštena ili neće.

Reč Jus reformandi napisana unazad: idnamrofer suj

Jus reformandi se sastoji od 14 slova.

sta je Jus reformandi

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...