Skip to main content

Jusovi

Šta znači Jusovi


Jusovi značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Jusovi ime slovima za nazale u staroslovenskoj azbuci: mali jus A (nazalno e — e), veliki jus Ž (nazalno o — r).

Reč Jusovi napisana unazad: ivosuj

Jusovi se sastoji od 6 slova.

sta je Jusovi

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...