Skip to main content

Justic-kolegij(um)

Šta znači Justic-kolegij(um)


Justic-kolegij(um) značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justic-kolegij(um) (latinski justitia, collegium) sud, sudijsko veće, sudije koje predstavljaju sud u jednom zasedanju.

Reč Justic-kolegij(um) napisana unazad: )mu(jigelok-citsuj

Justic-kolegij(um) se sastoji od 18 slova.

sta je Justic-kolegij(um)

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...