Skip to main content

Justicija značenje

šta znači Justicija

Na latinici: Definicija i značenje reči Justicija (latinski justitia) pravda, pravica, pravičnost; pravosuđe; sud, sudnica; justicija distributiva (latinski justitia distributiva) pravosuđe koje vodi računa, u procenjivanju nekog dela, i o okolnostima pod kojima se delo dogodilo; justicija komuta-tiva (latinski justitia commutativa) pravosuđe koje ceni delo kao takvo, bez obzira na okolnosti pod kojima je izvršeno; Justicija regnorum fundamentum (lat Justitia regnorum fundamentum) Pravda je temelj država,to jest vlasti, „Pravda drži zemlju i gradove".

Reč Justicija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јуститиа) правда, правица, правичност; правосуђе; суд, судница; јустиција дистрибутива (лат. јуститиа дистрибутива) правосуђе које води рачуна, у процењивању неког дела, и о околностима под којима се дело догодило; јустиција комута-тива (лат. јуститиа цоммутатива) правосуђе које цени дело као такво, без обзира на околности под којима је извршено; Јустиција регнорум фундаментум (лат Јуститиа регнорум фундаментум) Правда је темељ држава, тј. власти, „Правда држи земљу и градове".


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j