Skip to main content

Justicija značenje

Šta znači Justicija


Justicija

latinica:

Definicija i značenje reči Justicija (latinski justitia) pravda, pravica, pravičnost; pravosuđe; sud, sudnica; justicija distributiva (latinski justitia distributiva) pravosuđe koje vodi računa, u procenjivanju nekog dela, i o okolnostima pod kojima se delo dogodilo; justicija komutativa (latinski justitia commutativa) pravosuđe koje ceni delo kao takvo, bez obzira na okolnosti pod kojima je izvršeno; Justicija regnorum fundamentum (lat Justitia regnorum fundamentum) Pravda je temelj država, to jest vlasti, „Pravda drži zemlju i gradove".

Reč Justicija napisana unazad: ajicitsuj

Justicija se sastoji od 9 slova.

sta je Justicija

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...