Skip to main content

Justicijar

Šta znači Justicijar


Justicijar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justicijar (od latinske reči: justitiarius) sudija, upravnik suda; pravni stručnjak, referent za pravne poslove i pitanja u nekoj ustanovi ili nekom nadleštvu

Reč Justicijar napisana unazad: rajicitsuj

Justicijar se sastoji od 10 slova.

sta je Justicijar

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...