Skip to main content

Justicijar značenje

šta znači Justicijar

Na latinici: Definicija i značenje reči Justicijar (od latinske reči: justitiarius) sudija, upravnik suda; pravni stručnjak, referent za pravne poslove i pitanja u nekoj ustanovi ili nekom nadleštvu

Reč Justicijar sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. јуститиариус) судија, управник суда; правни стручњак, референт за правне послове и питања у некој установи или неком надлештву


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j