Skip to main content

Justicijum značenje

Šta znači Justicijum


Justicijum

latinica:

Definicija i značenje reči Justicijum (latinski justitium) obustavljanje sudskih poslova zbog kakvih radosnih ili tužnih događaja, naročito zbog rata, teških zaraznih bolesti, zemljotresa islično:; juristicij.

Reč Justicijum napisana unazad: mujicitsuj

Justicijum se sastoji od 10 slova.

sta je Justicijum

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...