Skip to main content

Justicijum značenje

šta znači Justicijum

Na latinici: Definicija i značenje reči Justicijum (latinski justitium) obustavljanje sudskih poslova zbog kakvih radosnih ili tužnih događaja, naročito zbog rata, teških zaraznih bolesti, zemljotresa islično:; juristicij.

Reč Justicijum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. јуститиум) обустављање судских послова због каквих радосних или тужних догађаја, нарочито због рата, тешких заразних болести, земљотреса и сл.; јуристициј.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j