Skip to main content

Justificirati

Šta znači Justificirati


Justificirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Justificirati (latinski justificare) pravo: pravdati, opravdati, opravdava™; dokazati, dokazivati; ispraviti; izvršiti presudu, naročito smrtnu kaznu, pogubiti, omaknuti.

Reč Justificirati napisana unazad: itaricifitsuj

Justificirati se sastoji od 13 slova.

sta je Justificirati

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...