Skip to main content

Justificirati značenje

šta znači Justificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Justificirati (latinski justificare)pravo: pravdati, opravdati, opravdava™; dokazati, dokazivati; ispraviti; izvršiti presudu, naročito smrtnu kaznu, pogubiti, omaknuti.

Reč Justificirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. јустифицаре) прав. правдати, оправдати, оправдава™; доказати, доказивати; исправити; извршити пресуду, нарочито смртну казну, погубити, омакнути.


Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Jusu po zapovesti, po naredbi....
Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare perec Ital...
Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđivanje ispr...
Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim usled nedo...
Sve reči na slovo j