Skip to main content

Justifikacija značenje

Šta znači Justifikacija


Justifikacija

latinica:

Definicija i značenje reči Justifikacija (od latinske reči: justificatio) pravo: pravdanje, opravdanje; dokazivanje na sudu, dokaz; odobrenje računa pošto se prethodno ispita; izvršenje kazne, naročito smrtne, pogubljenje.

Reč Justifikacija napisana unazad: ajicakifitsuj

Justifikacija se sastoji od 13 slova.

sta je Justifikacija

Slično:
Šta znači Jus pirka sakra crkveno pravo države ....
Šta znači Jus civile građanske pravo, civilno pravo....
Šta znači Jusu po zapovesti, po naredbi....
Šta znači Justus pravedan, pravičan; prav, ispravan, pošten; justum nekare ...
Šta znači Justorijum tio. tačan pravougaoni instrument za ispitivanje i utvrđi...
Šta znači Justic-mord pravosudno ubistvo, tj. izvršenje smrtne kazne nad nekim u...