Skip to main content

Juvancije značenje

šta znači Juvancije

Na latinici: Definicija i značenje reči Juvancije (latinski juvare pomagati, juvantia) pl. • med. sredstva za pojačavanje lekova, sastoj-ci koji se mešaju u lekove da bi im se pojačalo dejstvo.

Reč Juvancije sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јуваре помагати, јувантиа) пл. • мед. средства за појачавање лекова, састој-ци који се мешају у лекове да би им се појачало дејство.


Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mladosti kod R...
Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. voda koja p...
Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti u vezi s...
Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-ra i naki...
Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....
Sve reči na slovo j