Skip to main content

Juvancije

Šta znači Juvancije


Juvancije značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juvancije (latinski juvare pomagati, juvantia) pl. • medicina: sredstva za pojačavanje lekova, sastojci koji se mešaju u lekove da bi im se pojačalo dejstvo.

Reč Juvancije napisana unazad: ejicnavuj

Juvancije se sastoji od 9 slova.

sta je Juvancije

Slično:
Šta znači Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mlado...
Šta znači Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Šta znači Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. vo...
Šta znači Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti...
Šta znači Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-...
Šta znači Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....