Skip to main content

Juvel značenje

Šta znači Juvel


Juvel

latinica:

Definicija i značenje reči Juvel (latinski jocus, od francuske reči: jouai, od italijanske reči: gioiello, eng. jewel, od holandske reči: juweel) brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost.

Reč Juvel napisana unazad: levuj

Juvel se sastoji od 5 slova.

sta je Juvel

Slično:
Šta znači Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mlado...
Šta znači Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Šta znači Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. vo...
Šta znači Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti...
Šta znači Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-...
Šta znači Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....