Skip to main content

Juvenilitet značenje

šta znači Juvenilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Juvenilitet (latinski juvenilitas) mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost.

Reč Juvenilitet sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. јувенилитас) младост, младалаштво, младићка незрелост.


Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mladosti kod R...
Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. voda koja p...
Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti u vezi s...
Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-ra i naki...
Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....
Sve reči na slovo j