Skip to main content

Juvelir značenje

šta znači Juvelir

Na latinici: Definicija i značenje reči Juvelir (hol. juWeellier) trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-ra i nakita, zlatar.

Reč Juvelir sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (хол. јуWееллиер) трговац адиђарима или накитом; вештак у израђивању адиђа-ра и накита, златар.


Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mladosti kod R...
Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. voda koja p...
Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti u vezi s...
Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-ra i naki...
Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....
Sve reči na slovo j