Skip to main content

Juvelir

Šta znači Juvelir


Juvelir značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juvelir (od holandske reči: juWeellier) trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđara i nakita, zlatar.

Reč Juvelir napisana unazad: rilevuj

Juvelir se sastoji od 7 slova.

sta je Juvelir

Slično:
Šta znači Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mlado...
Šta znači Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Šta znači Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. vo...
Šta znači Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti...
Šta znači Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-...
Šta znači Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....