Skip to main content

Juventa značenje

šta znači Juventa

Na latinici: Definicija i značenje reči Juventa (lat juventa) mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mladosti kod Rimljana; juventus.

Reč Juventa sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат јувента) младост, доба младости; младићка снага; мит. богиња младости код Римљана; јувентус.


Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mladosti kod R...
Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. voda koja p...
Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti u vezi s...
Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-ra i naki...
Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....
Sve reči na slovo j