Skip to main content

Juvenilan

Šta znači Juvenilan


Juvenilan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Juvenilan (latinski juvenilis) mladićki, mladenački, mladalački; juvenilna voda geologija: voda koja postaje, u unutrašnjosti Zemlje, od vodene pare.

Reč Juvenilan napisana unazad: nalinevuj

Juvenilan se sastoji od 9 slova.

sta je Juvenilan

Slično:
Šta znači Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mlado...
Šta znači Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Šta znači Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. vo...
Šta znači Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti...
Šta znači Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-...
Šta znači Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....