Skip to main content

Juvenilan značenje

šta znači Juvenilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Juvenilan (latinski juvenilis) mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna vodageologija: voda koja postaje, u unutrašnjosti Zemlje, od vodene pare.

Reč Juvenilan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. јувенилис) младићки, младе-начки, младалачки; јувенилна вода геол. вода која постаје, у унутрашњости Земље, од водене паре.


Juventa mladost, doba mladosti; mladićka snaga; mit. boginja mladosti kod R...
Juvenilitet mladost, mladalaštvo, mladićka nezrelost....
Juvenilan mladićki, mlade-nački, mladalački; juvenilna voda geol. voda koja p...
Juvenalije mladićke svečanosti kod starih Rimljana, proslava mladosti u vezi s...
Juvelir trgovac adiđarima ili nakitom; veštak u izrađivanju adiđa-ra i naki...
Juvel brušen dragi kamen, adiđar; nakit, dragocenost....
Sve reči na slovo j