Skip to main content

Kamera značenje

šta znači Kamera

Na latinici: Definicija i značenje reči Kamera (latinski camera, od grčke reči: kamara soba, odaja na svod) sprava za snimanje slika (fotografski aparat; filmska kamera); TV elektronske sprava za direktni prenos živih prizora na daljinu.

Reč Kamera sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. цамера, грч. камара соба, одаја на свод) справа за снимање слика (фотографски апарат; филмска камера); ТВ електронске справа за директни пренос »сивих призора на даљину.


KAMEN U BUBREGU Kamen u bubregu se definiše kao prisustvo kamena u sabirnim tubulima,...
Kamdžija bič; kandžija....
Kamfor bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upo...
Kamfin hen. materija koja se pomoću joda dobiva iz kamfora; mešavina terpe...
Kamufdirati prerušiti, prerušavati; voj. obojiti ratni materijal tako da se ne...
Kamuflaža prerušivanj-e, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadi-sanje ratnog...
Sve reči na slovo k